1.เลือกหมวดตั้งค่าหอพัก

2.จากนั้นคลิกปุ่ม บัญชีธนาคาร

3.คลิกเลือกบัญชีที่ต้องการแก้ไข

4.จะมีหน้าต่างให้แก้ไขรายละเอียดข้อมูลบัญชี

5.เมื่อแก้ไขเสร็จ คลิกปุ่ม บันทึก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *