ตั้งค่า ห้องว่าง / มีผู้เช่า

วิธีการตั้งค่าห้องให้เป็นห้องว่าง / มีผู้เช่า เลือกหมวดตั้งค่าหอพัก เลือกห้องว่าง เลือกห้องที่ต้องการแก้ไข เลือกว่าจะให้เป็น ห้องว่าง  หรือ  ให้มีผู้เช่า  *ห้องไหนที่มีผู้เช่าจะเป็นพื้นหลังสีเขียว  ห้องไหนเป็นห้องว่างจะเป็นพื้นสีเทา

Read More

หัวบิลค่าเช่าแบบจ่ายก่อนอยู่/แบบจ่ายหลังอยู่ คืออะไร

     1. บิลค่าเช่า แบบจ่ายก่อนอยู่ คือ “การจ่ายค่าห้องล่วงหน้า  หรือการเก็บค่าน้ำ ค่าไฟจะเป็นของเดือนล่าสุดที่ใช้  แต่ค่าห้องจะเป็นของเดือนถัดไป”  หัวบิลจะขึ้นเป็นของเดือนถัดไป  1.1 จดเลขมิเตอร์น้ำไฟที่ใช้ล่าสุด  เดือนมกราคม  1.2 หัวบิล ตรง หน้าทำบิล จะขึ้นเป็นเดือนกุมภาพันธ์       2. บิลค่าเช่า แบบจ่ายหลังอยู่ คือ “การเก็บค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าห้อง จะเป็นของเดือนล่าสุดที่ใช้”  หัวบิลจะขึ้นเป็นของเดือนปัจจุบัน 2.1  จดเลขมิเตอร์น้ำไฟล่าสุดที่ใช้  เดือนกรกฏาคม 2.2 หัวบิล ตรง หน้าทำบิล จะขึ้นเป็นเดือนกรกฏาคม

Read More

กำหนด ID หอพัก

1.ดูภาพอธิบาย Horganice ID หากเข้าใจแล้วให้ คลิกที่ปุ่มกากบาท (ปิด) 2.คุณสามารถสร้าง Horganice ID ได้ง่ายๆ โดยตั้งเป็นชื่อภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข โดยต้องมีความยาว 5-15 ตัวอักษร และห้ามมีสัญลักษณ์ 3.กรอก Horganice ID ที่คุณต้องการ 4.คลิกปุ่มเริ่มต้นการใช้งาน Horganice

Read More

กำหนดค่าบริการและส่วนลด

1.หากต้องการเพิ่มค่าบริการหรือส่วนลดใหม่ให้คลิกที่เครื่องหมาย + 2.จากนั้นกรอกชื่อบริการ หรือชื่อส่วนลด จากนั้นคลิกปุ่ม เพิ่มค่าบริการ/เพิ่มส่วนลด 3.ต่อมาจะเป็นการกำหนดห้องที่ต้องการเพิ่มค่าบริการ/ส่วนลด คลิกเลือกห้องที่ต้องการตั้งค่า จากนั้นคลิกปุ่มกำหนด (ชื่อบริการ/ส่วนลด) ที่มุมล่างของจอ 4.จะมีหน้าต่างให้กรอกรายละเอียด ราคาค่าบริการ/ส่วนลดต่อเดือน เมื่อใส่ราคาเสร็จคลิกปุ่ม บันทึก 5.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้เลื่อนหน้าจอลงมาข้างล่างสุด คลิกปุ่ม เสร็จสิ้น 6.หากต้องการตั้งค่าบริการ/ส่วนลดอื่น ๆ สามารถทำซ้ำตามขั้นตอนที่กล่าวไปข้างต้นได้เลย หรือถ้าต้องการไปขั้นตอนถัดไป คลิกปุ่ม ยืนยัน

Read More

กำหนดบัญชีธนาคาร

1.กดปุ่ม เพิ่มบัญชี 2.เลือกบัญชีธนาคาร 3.กรอกสาขาของบัญชีธนาคาร 4.กรอกชื่อบัญชีธนาคาร 5.กรอกเลขบัญชีธนาคาร 6.กดปุ่ม บันทึก  

Read More

กำหนดห้องมีคนเช่า / ห้องว่าง

1.ดูภาพเคลื่อนไหว วิธีการกำหนดห้องที่มีผู้เช่า หากเข้าใจแล้วคลิกปุ่มกากบาท (ปิด) 2.เลือกห้องที่มีผู้เช่า ซึ่งห้องจะเปลี่ยนเป็นรูปคนที่มีพื้นหลังสีเขียว คุณสามารถเลือกแบบทั้งชั้นได้ (กรณีที่เลือกผิดให้เลือกซ้ำห้องจะเปลี่ยนกลับไปเป็นห้องว่าง) 3.เมื่อเลือกเสร็จแล้ว กดปุ่ม ยืนยัน * การกำหนดห้องว่างนี้สามารถแก้ไขได้กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถดูได้ในหัวข้อการแก้ไขค่าต่างๆ

Read More

ตั้งค่าหัวบิลและค่าห้อง

  1.เลือกวิธีการชำระบิลของผู้เช่าว่าจ่ายค่าห้องหลังเข้าอยู่ หรือ จ่ายก่อนเข้าอยู่ เสร็จแล้วกดปุ่ม ยืนยัน 2.ดูภาพเคลื่อนไหววิธีการกำหนดค่าห้อง หากเข้าใจแล้วคลิกปุ่มกากบาท (ปิด) 3.เมื่อคลิกเลือกห้องที่ต้องการเสร็จแล้ว กดปุ่ม กำหนดค่าห้อง มุมขวาล่าง 4.ทำการกรอกราคาค่าห้อง และกรอกราคาค่าเฟอร์นิเจอร์ (สามารถกรอกค่าเฟอร์นิเจอร์ทีหลังได้) 5.กดปุ่ม บันทึก ระบบจะทำการประมวลผล 6.หากกรอกค่าห้องทุกห้องเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม ยืนยัน *** ค่าห้องนี้เราสามารถแก้ไขได้กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถดูได้ในหัวข้อการแก้ไขค่าต่างๆ ***

Read More

รูปแบบการคำนวณค่าไฟฟ้าของระบบ Horganice

• รูปแบบที่ 1 เหมาจ่ายรายเดือน รูปแบบนี้สำหรับหอพักที่คิดค่าไฟแบบเหมา ไม่ว่าจะเป็นเหมาแบบห้อง หรือเหมาแบบจำนวนคนให้เลือกวิธีนี้ • ตัวอย่างเช่น เหมาจ่ายห้องละ 500 บาท หมายถึงใช้ไฟกี่หน่วยก็จ่ายค่าไฟ 500 บาท ซึ่ง ถ้าแต่ละห้องเหมาไม่เท่ากันให้เติมราคาของห้องส่วนใหญ่ แล้วค่อยกลับไปแก้ห้องส่วนน้อยทีหลัง ซึ่งสามารถดูวิธีแก้ไขได้ในหัวแก้ไขค่าต่างๆ • รูปแบบที่ 2 คิดตามจริง รูปแบบนี้สำหรับหอพักที่คิดค่าไฟตามจำนวนที่ใช้งานจริง • ตัวอย่างเช่น คิดค่าไฟหน่วยละ 7 บาท ถ้าใช้ไฟไป 10 หน่วย ก็จ่าย 70 บาท • รูปแบบที่ 3 คิดตามจริงมีขั้นต่ำเป็นจำนวนเงิน รูปแบบนี้สำหรับหอพักที่คิดค่าไฟตามจำนวนที่ใช้จริง แต่มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายกำหนดไว้ • ตัวอย่างเช่น คิดค่าไฟหน่วยละ 7 บาท ขั้นต่ำ 500 บาท ถ้าใช้ไฟไป 20 หน่วย ซึ่งคิดเป็นเงิน 140 บาท แต่ต้องจ่าย 500 บาท เนื่องจากกำหนดขั้นต่ำที่ต้องจ่ายไว้ 500 บาท […]

Read More

กำหนดวิธีการคำนวณค่าไฟฟ้า

1.เลือกรูปแบบการคำนวณค่าไฟฟ้าของหอพักที่คุณใช้ คลิกปุ่มดูตัวอย่างการคำนวณ 2.อ่านตัวอย่างการคำนวณ หากหอพักคุณคิดค่าไฟฟ้าแบบนี้ คลิกปุ่ม เลือกแพ็คเกจนี้ 3.กรอกข้อมูลค่าไฟให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม ยืนยัน

Read More

รูปแบบการคำนวณค่าน้ำของระบบ Horganice

• รูปแบบที่ 1 คิดตามจริง รูปแบบนี้สำหรับหอพักที่คิดค่าน้ำตามจำนวนที่ใช้งานจริง • ตัวอย่างเช่น คิดค่าน้ำหน่วยละ 15 บาท ถ้าใช้น้ำไป 2 หน่วย ก็จ่าย 30 บาท • รูปแบบที่ 2 คิดตามจริงมีขั้นต่ำเป็นจำนวนเงิน รูปแบบนี้สำหรับหอพักที่คิดค่าน้ำตามจำนวนที่ใช้จริง แต่มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายกำหนดไว้ • ตัวอย่างเช่น คิดค่าน้ำหน่วยละ 15 บาท ขั้นต่ำ 100 บาท ถ้าใช้น้ำไป 2 หน่วย ซึ่งคิดเป็นเงิน 30 บาท แต่ต้องจ่าย 100 บาท เนื่องจากกำหนดขั้นต่ำที่ต้องจ่ายไว้ 100 บาท • รูปแบบที่ 3 คิดตามจริงมีขั้นต่ำเป็นยูนิต รูปแบบนี้สำหรับหอพักที่คิดค่าน้ำตามจำนวนที่ใช้จริง แต่มีจำนวนหน่วยขั้นต่ำกำหนดไว้ • ตัวอย่างเช่น คิดค่าน้ำหน่วยละ 15 บาท ขั้นต่ำ 7 หน่วย คิดเป็นเงิน 100 บาท ถ้าใช้น้ำไป 5 […]

Read More