รายงานสนใจห้องพักรายวัน

รายงานสนใจห้องพักรายวัน จะเกิดหลังจากที่ทางหอพักได้มีการกรอกข้อมูลสนใจห้อง ที่ได้มีการลงรายละเอียดเอาไว้โดยรายงานนี้ข้อมูลจะอ้างอิงจากวันที่ลูกค้าต้องการเข้าพักตามวันที่และเดือนนั้นๆ เข้าที่หมวดรายงานสรุป เลือกเดือนที่ต้องการ กดปุ่ม รายงานสนใจห้องพักรายเดือน

Read More

รายงานสนใจห้องพักรายเดือน

รายงานสนใจห้องพักรายเดือน จะเกิดหลังจากที่ทางหอพักได้มีการกรอกข้อมูลสนใจห้อง ที่ได้มีการลงรายละเอียดเอาไว้โดยรายงานนี้ข้อมูลจะอ้างอิงจากวันที่ลูกค้าต้องการเข้าพักตามวันที่และเดือนนั้นๆ มีขั้นตอนวิธีการดังนี้ เข้าที่หมวดรายงานสรุป เลือกเดือนที่ต้องการ กดปุ่ม รายงานสนใจห้องพักรายเดือน

Read More

รายงานสรุป ความเคลื่อนไหวอุปกรณ์

เข้าหมวดรายงานสรุป  >   เลือกเดือนที่ต้องการดู กดคลิก รายงานความเคลื่อนไหวอุปกรณ์  รายงานความเคลื่อนไหวอุปกณ์จะมีก็ต่อเมื่อในเดือนนั้นมีการกดเบิกหรือเพิ่มอุปกรณ์ในระบบ

Read More

รายงานสรุป รายการทรัพย์สินเสียหาย

เข้าที่หมวดรายงานสรุป กดเลือกเดือนที่ต้องการดูรายงาน กดปุ่ม ” ทรัพย์สินเสียหาย “ 4. ระบบจะแสดงข้อมูลห้องที่มีการทำ ย้ายออกและมีทรัพย์สินที่เสียหาย  สามารถที่จะกดดูรูปภาพทรัพย์สินเข้าพักและย้ายออกได้

Read More

รายงานสรุปหนี้สูญ

เข้าหมวดรายงานสรุป  >   เลือกเดือนที่ต้องการดู กดคลิก  รายงานหนี้สูญ กดพิมพ์ใบย้ายออก(ผู้เช่าหนี)                                                                                                    […]

Read More

รายงานสรุปการจองรายวัน

เข้าหมวดรายงานสรุป        เลือกเดือนที่ต้องการ กดคลิก “จองรายวัน” สามารถดูภาพรวมการจองรายวัน   และกดดาวน์โหลดเป็นไฟล์Excel ได้

Read More

รายงานสรุปย้ายเข้า

วิธีการดูรายงานสรุปย้ายเข้า ในส่วนของหน้าย้ายออกจะเป็นการสรุปให้ว่าเดือนนี้ มีการย้ายเข้ากี่ห้อง  และแต่ล่ะห้องมีรายละเอียดการจ่ายค่าแรกเข้าต่างๆเข้าไร เข้าหมวดรายงานสรุป     เลือกเดือนที่ต้องการดู กดคลิก  “ย้ายเข้า”

Read More

รายงานสรุปจองรายเดือน

วิธีการดูรายงานสรุปจองรายเดือน หน้ารายงานสรุปจองรายเดือน จะเป็นการสรุปภาพรวมของการจองห้องรายเดือน ในเดือนนั้นๆ  และมียอดรับที่ลูกค้าจองห้องด้วย กดเข้าหมวดรายงานสรุป    เลือกเดือนที่ต้องการดู เลือกจองรายเดือน

Read More

รายงานสรุปย้ายออก

วิธีการดูรายงานสรุปย้ายออก ในหน้าของสรุปรายงานย้ายออก จะเป็นการสรุปยอดเงินที่มีการชำระและคืนค่าประกันของห้องนั้นๆ และสามารถปริ้นใบย้ายออกได้ที่หน้านี้ เลือกหมวดรายงานสรุป     เลือกเดือนที่ต้องการดู เลือกย้ายออก สามารถกดพิมพ์ เพื่อปริ้นใบเสร็จออกมาได้  หรือกดดาวน์โหลด Excel

Read More

รายงานสรุปบิลค่าเช่า

  เข้าหมวดรายงานสรุป     เลือกเดือนที่ต้องการดู กดคลิก  “บิลค่าเช่า”     สามารถกดดาวน์โหลดExcel หรือพิมพ์ ได้ 

Read More