วิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย

วิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย คือ  เป็นการสรุปรายรับ-จ่ายรวมทั้งหมดของหอพักที่เกิดขึ้นในเดือนนั้นๆ วิเคราะห์รายได้รวม โดยสามารถฟิลเตอร์เดือนที่ต้องการ หรือดูเป็นรายได้แยกตามประเภท วิเคราะห์รายจ่ายรวม โดยสามารถฟิลเตอร์เดือนที่ต้องการ หรือดูเป็นรายจ่ายแยกตามประเภท วิเคราะห์รายได้และจ่ายรวม โดยสามารถฟิลเตอร์เดือนที่ต้องการ

Read More

วิเคราะห์การเข้าออกผู้เช่า

วิเคราะห์การเข้าออกผู้เช่า หมายถึง เป็นการนำข้อมูลผู้เช่าที่มีการเข้าพักและย้ายออกในแต่ละเดือน นำมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของหอพักเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์หรือทำการตลาดในการโฆษณาหอพักได้ เข้าที่หมวดวิเคราะห์ กดปุ่ม “วิเคราะห์การเข้าออกผู้เช่า” 3. ฟิลเตอร์ดูข้อมการเข้า – ออกของผู้เช่า

Read More

วิเคราะห์การประเมินหอพัก

วิเคราะห์การประเมินหอพัก คือ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้เช่ารีวิวประเมินหอพักในทุกๆเดือน เพื่อนำข้อมูลนี้มาให้ทางหอพักพัฒนาหรือปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น เข้าหมวดวิเคราะห์ กดปุ่ม วิเคราะห์การประเมินหอพัก 3. เลือกเดือนที่ต้องการดูข้อมูลการวิเคราะห์ 4. สามารถดูคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินของผู้เช่าใน หัวข้อ คะแนนหอพักของฉัน 5. สามารถดูข้อมูลการวิเคราะห์ตามประเภทหัวข้อมูลต่างๆได้ โดยการฟิลเตอร์รายละเอียดเพิ่มเติม 6. สามารถอ่านรีวิวจากผู้เช่า การให้คะแนนจากผู้เช่า

Read More

วิเคราะห์รายรับค่าเช่ารายเดือน

วิเคราะห์รายรับค่าเช่ารายเดือน คือ  เป็นการสรุปภาพรวมโดยรวมของรายรับ วิเคราะห์รายรับค่าเช่ารายเดือน  จะแสดงอะไรบ้าง? บิลค่าเช่าที่ชำระผ่านทางเงินสดจำนวนกี่บาท บิลค่าเช่าที่ชำระเข้าธนาคารจำนวนกี่บาท บิลที่ค้างจ่าย บิลที่ชำระผ่านทางบัตรเครดิต โดยด้านล่างจะแสดงกราฟ รายรับในแต่ล่ะเดือนอีกด้วย เลือกหมวดวิเคราะห์ เลือกวิเคราะห์รายรับค่าเช่ารายเดือน เลือกเดือนที่ต้องการดู  

Read More

วิเคราะห์มิเตอร์ของผู้เช่า

วิเคราะห์มิเตอร์ค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้าของผู้เช่า เลือกหมวดวิเคราะห์ เลือกวิเคราะห์มิเตอร์ผู้เช่า เลือกวิเคราะห์มิเตอร์น้ำ หรือ วิเคราะห์มิเตอร์ไฟ การแสดงผลจะขึ้นเป็นกราฟ ตามหน่วยมิเตอร์น้ำและไฟที่ลูกบ้านได้ใช้ไปในแต่ล่ะเดือน โดยสามารถเลื่อนชั้นได้ จากลูกศรปุ่มสีเหลืองอ่อน

Read More

วิเคราะห์ค่าน้ำ/ค่าไฟ

1. เข้าหมวดวิเคราะห์     กดคลิกเลือกวิเคราะห์ค่าน้ำ หรือ วิเคราะห์ค่าไฟ 1.1 เลือกเดือนที่ต้องการวิเคราะห์ 1.2. กรอก จำนวนการใช้น้ำประปา / ไฟฟ้า ทั้งหมด ของเดือนที่เลือก 1.3 รายจ่าย การประปา / การไฟฟ้า 1.4 เลือกวันที่ จ่าย ค่าการประปา / การไฟฟ้า 1.5 แนบใบเสร็จ การจ่าย การประปา / การไฟฟ้า คลิก “เลือกไฟล์” 1.6 กด “บันทึก” ระบบจะแสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ทางหอพักได้มีรายจ่ายออกไป และวิเคราะห์การใช้น้ำ/ไฟของหอพัก      

Read More