วิเคราะห์ค่าน้ำค่าไฟ

วิธีการวิเคราะห์ค่าน้ำค่าไฟ เลือกหมวดวิเคราะห์ เลือกวิเคราะห์ค่าน้ำ / วิเคราะห์ค่าไฟ ใส่จำนวนการใช้น้ำประปา/การใช้ไฟ (หน่วย)  ที่มาจากบิลค่าน้ำประปา หรือบิลค่าไฟจากภาครัฐ ใส่รายจ่ายของการประปา หมายถึง ยอดเงินที่เราชำระให้กับภาครัฐ กดบันทึก *เมื่อเราได้มีการบันทึก ในข้อที่ 4 ไป ระบบจะดึงไปเป็นรายจ่ายของหอพักทันที

Read More

วิเคราะห์รายรับ

วิเคราะห์รายรับคือ  เป็นการสรุปภาพรวมโดยรวมของรายรับ วิเคราะห์รายรับ  จะแสดงอะไรบ้าง? บิลค่าเช่าที่ชำระผ่านทางเงินสดจำนวนกี่บาท บิลค่าเช่าที่ชำระเข้าธนาคารจำนวนกี่บาท บิลที่ค้างจ่าย บิลที่ชำระผ่านทางบัตรเครดิต โดยด้ายล่าางจะแสดงกราฟ รายรับในแต่ล่ะเดือนอีกด้วย เลือกหมวดวิเคราะห์ เลือกวิเคราะห์รายรับ เลือกเดือนที่ต้องการดู

Read More

วิเคราะห์มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟลูกบ้าน

วิเคราะห์มิเตอร์น้ำ – ไฟ ของลูกบ้าน หรือผู้เช่า เลือกหมวดวิเคราะห์ เลือกวิเคราะห์มิเตอร์ผู้เช่า เลือกวิเคราะห์มิเตอร์น้ำ หรือ วิเคราะห์มิเตอร์ไฟ การแสดงผลจะขึ้นเป็นกราฟ ตามหน่วยมิเตอร์น้ำและไฟที่ลูกบ้านได้ใช้ไปในแต่ล่ะเดือน โดยสามารถเลื่อนชั้นได้ จากลูกศรปุ่มสีเหลืองอ่อน

Read More

หมวดวิเคราะห์

1. วิเคราะห์ค่าน้ำ,วิเคราะห์ค่าไฟ 1.1 เลือกเดือนที่ต้องการวิเคราะห์ 1.2. กรอก จำนวนการใช้น้ำประปา / ไฟฟ้า ทั้งหมด ของเดือนที่เลือก 1.3 รายจ่าย การประปา / การไฟฟ้า 1.4 เลือกวันที่ จ่าย ค่าการประปา / การไฟฟ้า 1.5 แนบใบเสร็จ การจ่าย การประปา / การไฟฟ้า คลิก “เลือกไฟล์” 1.6 กด “บันทึก” 2.วิเคราะห์มิเตอร์ผู้เช่า มิเตอร์น้ำ หรือ มิเตอร์ไฟ 3.วิเคราะห์รายรับ เดือนที่เลือกทั้งหมด

Read More