วิธีทำสัญญาเช่าออนไลน์ (ของฝั่งผู้เช่า)

วิธีทำสัญญาเช่าออนไลน์ (ของฝั่งผู้เช่า) ทางผู้เช่าจะต้องทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Horganice และทำการเชื่อมหอพักให้เรียบร้อย จึงจะสามารถทำสัญญาออนไลน์ หรือดูสัญญาเช่าออนไลน์ที่ทางหอพักกดส่งมาให้ทางแอปพลิเคชั่นได้ วิธีทำสัญญาเช่าออนไลน์ มีขั้นตอนดังนี้ กดเข้าที่แอปพลิเคชั่น Horganice กดที่แจ้งเตือน Notifications 3. กดปุ่ม ” เอกสารสัญญา ” 4. กดปุ่ม ” เอกสารสัญญาฉบับที่รอการตอบรับ “ 5. กดดูสัญญาเช่าเพื่อตรวจสอบรายละเอียดและแนบเอกสารต่างๆเพิ่มเติม พร้อมเซ็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำสัญญาเช่าออนไลน์ 6. กดปุ่ม ” ยืนยัน ” หลังจากทำสัญญาเช่าเรียบร้อย 7. หลังจากกดยืนยันทำสัญญาเช่าออนไลน์เรียบร้อย ข้อมูลจะส่งไปที่แอปพลิเคชั่นของทางหอพักและขึ้นสถานะอัพเดท ” เสร็จสิ้น ” ทันที

Read More

ทำสัญญาเช่าออนไลน์/ใบเสร็จเงินประกัน/ใบเสร็จแรกเข้า

วิธีทำสัญญาเช่าออนไลน์ เข้าหมวดผังห้อง  >  กดคลิกห้องที่ต้องทำสัญญา กดสัญญาเช่า > กรอกข้อมูลในสัญญาให้เรียบร้อย  >  และกดทำสัญญา หากในกรณีที่ต้องการเลือก Template แบบฟอร์มสัญญาอื่นๆเพิ่มเติมก่อนพิมพ์สัญญาเช่า มีขั้นตอนดังนี้ กดปุ่ม “แก้ไขข้อความสัญญาห้อง…..”   >  เลือก Template   ที่ต้องการ  >  จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกและพิมพ์”      ( สำหรับการตั้งค่าสัญญาเช่ากรณีมากกว่า 1 Template ขึ้นไป จะสามารถใช้งานได้ในแพ็กเกจ Professional เท่านั้น )           หากต้องการให้ผู้เช่าทำสัญญาออนไลน์ ผู้เช่าจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นและเชื่อมหอพักให้เรียบร้อย  จึงจะสามารถกดส่งสัญญาเช่าออนไลน์ได้         4. กดปุ่ม ” + เพิ่มสัญญาออนไลน์ “         […]

Read More

ตั้งค่าสัญญาเช่า และวิธีใส่ลายเซ็นในสัญญา

วิธีการตั้งค่าสัญญาเช่า เป็นการตั้งค่าสัญญาเช่าใน Template ของระบบ  เพื่อนำไปใช้กับผู้เช่าในห้องพักต่างๆ  สำหรับหอพักที่ต้องการจะใช้สัญญาเช่าของตัวเองสามารถลบข้อความเดิมออก  และพิมพ์ข้อความหรือก็อปปี้สัญญาเช่าลงใน Template ของระบบเองได้  อีกทั้งยังสามารถใช้กับรูปแบบสัญญาที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ ( สำหรับการตั้งค่าสัญญาเช่ากรณีมากกว่า 1 Template ขึ้นไป และการตั้งค่าลายเซ็นกรณีทำสัญญาออนไลน์ จะสามารถใช้งานได้ในแพ็กเกจ Professional เท่านั้น ) เข้าหมวดตั้งค่าหอพัก เลือกสัญญาเช่า  กด ” เพิ่ม Template ”                                                          […]

Read More