การเพิ่มค่าใช้จ่ายอื่นๆในสัญญาเช่า

กรณีเพิ่มค่าเช่าล่วงหน้า ค่าคีย์การ์ด อื่นๆ ในสัญญาเช่า 1.เข้าที่หมวดผังห้อง 2.เลือกห้องที่ต้องการเพิ่ม   3.กดคลิกสัญญาเช่า      และกดปุ่มแก้ไขข้อมูลสัญญา   4.เพิ่มรายการค่าประกัน   5.ใส่รายการที่ต้องการเพิ่ม 6.บันทึกสัญญา  

Read More