ค้นหาเอกสารใบแจ้งหนี้

เข้าที่หมวดบัญชี      กดคลิกใบแจ้งหนี้  เลือกวันที่ที่ต้องการค้นหาเอกสาร    และกดค้นหา กรอกเลขที่เอกสาร/หมายเลขห้อง  หรือชื่อลูกค้าเพื่อค้นหาเอกสารได้  กดคลิกที่เลขที่เอกสารเพื่อปริ้นเอกสารได้

Read More