แก้ไขตั้งค่าค่าบริการและส่วนลด

เข้าที่หมวดตั้งค่าหอพัก        กดคลิก”ค่าบริการ  ส่วนลด” กดเลือกค่าบริการ   หรือ  ส่วนลดที่ต้องเข้าไปแก้ไข กดเลือกห้องที่ต้องการแก้ไข     และกดกำหนด ใส่ราคาต้องการแก้ไข      และกดบันทึก

Read More