ย้ายออก (กรณีที่ยึดเงินประกันผู้เช่า/ไม่คืนเงินประกัน)

หมายเหตุ  กรณีที่ผู้เช่าย้ายออกกลางเดือน หรือสิ้นเดือน  จะไม่แนะนำให้ทำบิลค่าเช่าหรือใบแจ้งหนี้ ที่หมวดบิลนะคะ  เนื่องจากเผื่อกรณีย้ายออกแล้วมีผู้เช่ารายใหม่เข้าพักทันทีจะทำให้ไม่สามารถทำบิลได้อีกครั้ง  เนื่องจากระบบสามารถออกใบเแจ้งหนี้ได้เดือนละหนึ่งครั้งค่ะ เข้าหมวดผังห้อง เลือกห้องที่ต้องการย้ายออก   3. คลิก“ย้ายออก” STEP 1 เคลียร์บิลค้างชำระ 4. หากมีรายการบิลค้างชำระขึ้นในสเต็ปนี้ให้กดคลิก“ชำระเงิน”    จากนั้นกดไปขั้นตอนถัดไป   หากไม่มีบิลค้างชำระกดขั้นตอนถัดไปได้เลย   STEP 2   ตรวจสอบทรัพย์สินที่เสียหาย   STEP 3  ออกใบเสร็จย้ายออก หากมีรายการอื่นๆ เช่น ค่าปรับ,ค่าทำความสะอาด หรือ ส่วนลด สามารถเพิ่มรายการได้ในสเต็ปนี้  หรือ  หากไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกดข้ามขั้นตอนถัดไปได้เลย 5.1  ตรวจสอบและกรอกรายละเอียดหัวใบเสร็จรับเงิน 5.2 หากมีรายการส่วนลด หรือ เก็บเงินเพิ่ม สามารถกดที่เพิ่มส่วนลด  หรือเพิ่มรายการ *** กรณีมีการยึดเงินประกันผู้เช่าทั้งหมด ไม่คืนเงินประกันผู้เช่า*** ให้ทำการเพิ่มรายการและกรอกชื่อรายการยึดเงินประกัน  จากนั้นใส่จำนวนเงินที่เหลือ  เพื่อที่เวลาระบบคำนวณสรุปการย้ายออกแล้วเงินประกันคืนผู้เช่าจะได้เหลือ 0 บาท 5.3  เมื่อเพิ่มรายการต่างๆเรียบร้อยแล้ว  กดคลิก“ชำระเงิน” STEP 4 […]

Read More