วิเคราะห์รายรับค่าเช่ารายเดือน

วิเคราะห์รายรับค่าเช่ารายเดือน คือ  เป็นการสรุปภาพรวมโดยรวมของรายรับ วิเคราะห์รายรับค่าเช่ารายเดือน  จะแสดงอะไรบ้าง? บิลค่าเช่าที่ชำระผ่านทางเงินสดจำนวนกี่บาท บิลค่าเช่าที่ชำระเข้าธนาคารจำนวนกี่บาท บิลที่ค้างจ่าย บิลที่ชำระผ่านทางบัตรเครดิต โดยด้านล่างจะแสดงกราฟ รายรับในแต่ล่ะเดือนอีกด้วย เลือกหมวดวิเคราะห์ เลือกวิเคราะห์รายรับค่าเช่ารายเดือน เลือกเดือนที่ต้องการดู  

Read More