รายงานสรุปรวมทั้งหมด

วิธีการดูรายงานสรุปทั้งหมด ในหน้าของรายงานสรุปทั้งหมด จะมีทั้ง บิลค่าห้อง บิลเงินประกัน บิลย้ายออก และบิลอื่นๆ เข้าหมวดรายงานสรุป    เลือกเดือนที่ต้องการดู เลือกทั้งหมด สามารถกดพิมพ์หรือดาวน์โหลดเป็น excel

Read More