รายงานสรุปรวมทั้งหมด

วิธีการดูรายงานสรุปทั้งหมด ในหน้าของรายงานสรุปทั้งหมด จะมีทั้ง บิลค่าห้อง บิลเงินประกัน บิลย้ายออก และบิลอื่นๆ เลือกหมวดรางานสรุป เลือกเดือนที่ต้องการดู เลือกทั้งหมด หากตั้งการปริ้นหรือดาวน์โหลดเป็น excel

Read More