การเช็คอินท์ห้องรายวันในหมวดปฏิทิน

เข้าหมวดปฏิทิน กดคลิกแถบการจองของห้องและวันที่ที่ต้องกดเช็คอินท์ กดเช็คอินท์   และกดออกใบเสร็จ กรอกข้อมูลหัวบิลใบเสร็จให้เรียบร้อย    และกดบันทึก กดคลิกจ่ายบิล  >  เลือกวันที่รับชำระเงิน      และกดพิมพ์

Read More