แก้ไขข้อมูลผู้เช่า

เข้าหมวดผังห้อง       กดคลิกห้องผู้เช่า กดดูข้อมูลผู้เช่า เลื่อนลงมาด้านล่าง   และกดแก้ไข แก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย     และกดบันทึกข้อมูล

Read More