แก้ไขค่าห้อง (กรณีส่งบิลถึงผู้เช่าแล้ว)

ในกรณีที่ต้องการแก้ไขค่าห้องที่ส่งบิลถึงผู้เช่าแล้ว สามารถแก้ไขค่าห้องได้ดังต่อไปนี้ 1.คลิกหมวดจัดการหอ 2.คลิกหมวดบิล   เลือกบิลของห้องที่ต้องการแก้ไข 3.จากนั้นจะมีหน้าต่างขึ้นมา ตรงรายการค่าเช่าห้องจะมีปุ่ม แก้ไข คลิกที่ปุ่ม แก้ไข 4.กรอกจำนวนเงินค่าเช่าห้องที่ต้องการ 5.จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก  

Read More