ค้นหาใบเสร็จ

วิธีการค้นหาเลขที่ที่ใบเสร็จรับเงิน เลือก หมวดหมู่ รายรับ -รายจ่าย เลือก เดือน และวันที่ที่ต้องการค้นหาบิล ในช่องเลขที่ใบเสร็จ  ให้ใส่เลขที่ใบเสร็จลงไป

Read More

ดูรายรับเฉพาะรายการ

ในหน้าของรายรับ -รายจ่าย  ท่านสามารถ เลือกดูเฉพาะรายการได้ วิธีการเลือกดูเฉพาะบิลหมวดใดหมวดหนึ่ง เลือกหมวด รายรับ – รายจ่าย เลือกวันที่  ที่ต้องการจะดูในช่วงเวลานั้นๆ เลือกรายละเอียดของบิลที่ต้องการดูรายรับ – รายจ่าย หรือเลือก หมวดหมู่ที่ต้องการฟิลเตอร์ คำที่ใส่รายละเอียดใน -ต้องการหาบิลห้องพักรายวัน ให้พิมพ์ ห้องพักรายวัน -ต้องการหาบิลห้องพักรายเดือน ให้พิมพ์ ห้องพักรายเดือน -ต้องการหาบิลประกัน ให้พิมพ์ ประกัน เป็นต้น วิธีการฟิลเตอร์ด้วย ตัวอักษร วิธีการเลือกฟิลเตอร์หมวดหมู่

Read More

รายงานสรุปบิลค่าเช่า

วิธีการเลือกดูสรุปบิลค่าเช่า  จะประกอบไปด้วย วันที่รับชำระ และช่องทางในการชำระเงินด้วย โดยจะมีสรุปรวมยอดอยู่ด้านล่าง เลือกหมวดรายงานสรุป เลือกเดือนที่ต้องการดูสรุปบิล เลือกบิลค่าเช่า สำหรับท่านที่ต้องการ ดาวน์โหลดออกมาเป็น Excel หรอื พิมพ์ออกมาก  ก็สามารถ กดไปที่หมายเลข 4 ได้เลย    

Read More