กดเช็คอิน

  1. เข้าหมวดผังห้อง      กดคลิกห้องที่ต้องการเช็คอิน
  2. กดคลิกรายชื่อการจอง     
  3. กดเช็คอิน   และกดออกใบเสร็จ
    ***เมื่อกดเช็คอินแล้วสถานะที่หน้าผังห้องจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า  หมายถึง ห้องรายวัน****

    กดเช็คเอ้าท์

    1. เมื่อถึงวันที่ต้องการเช็คเอ้าท์   สามารถกดเข้าที่ห้องรายวันและกดเช็คเอ้าท์ได้เลย