หมายเหตุ  กรณีที่ผู้เช่าย้ายออกกลางเดือน หรือสิ้นเดือน  จะไม่แนะนำให้ทำบิลค่าเช่าหรือใบแจ้งหนี้ ที่หมวดบิลนะคะ  เนื่องจากเผื่อกรณีย้ายออกแล้วมีผู้เช่ารายใหม่เข้าพักทันทีจะทำให้ไม่สามารถทำบิลได้อีกครั้ง  เนื่องจากระบบสามารถออกใบเแจ้งหนี้ได้เดือนละหนึ่งครั้งค่ะ

1. เข้าหมวดผังห้อง

2. เลือกห้องที่ต้องการย้ายออก

 

3. คลิก “ย้ายออก”

STEP 1 เคลียร์บิลค้างชำระ

4. หากมีรายการบิลค้างชำระขึ้นในสเต็ปนี้ให้กดคลิก“ชำระเงิน”    จากนั้นกดไปขั้นตอนถัดไป    หากไม่มีบิลค้างชำระกดไปขั้นตอนถัดไปได้เลย

STEP 2   ตรวจสอบทรัพย์สินที่เสียหาย

 

STEP 3  ออกใบเสร็จย้ายออก

หากมีรายการอื่นๆ เช่น ค่าปรับ,ค่าทำความสะอาด หรือ ส่วนลด สามารถเพิ่มรายการได้ในสเต็ปนี้  หรือ    หากไม่มีค่าใช้จ่ายเก็บเพิ่มเติมกดข้ามขั้นตอนถัดไปได้เลย

5.กรอกเลขมิเตอร์ค่าน้ำค่าไฟที่ผู้เช่าใช้    โดยกดคลิก “+ค่าน้ำ ค่าไฟสุดท้าย”

6. กรอกเลขมิเตอร์น้ำ, เลขมิเตอร์ไฟฟ้า

7. เลือกวันที่จดมิเตอร์

8. กดคลิก  “คำนวณค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า” จากนั้นระบบจะคำนวณค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า ส่วนเกินให้โดยอัตโนมัติ

 

9.1 ตรวจสอบและกรอกรายละเอียดหัวใบเสร็จรับเงิน

9.2 หากมีรายการอื่นๆ เช่น ค่าปรับ,ค่าทำความสะอาด หรือ ส่วนลด ให้คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ , เพิ่มส่วนลด

9.3 กด“ชำระเงิน”

 

10. หากต้องการพิมพ์ใบเสร็จ สามารถคลิก “พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน”      และกดไปขั้นตอนถัดไป

 

STEP 4 รายการคืนเงินประกัน

ในสเต็ปนี้ระบบจะแสดงรายการต่างๆที่กรอกในสเต็ป 2 (ด้านบน)ว่ามีรายการอะไรบ้างที่หักจากเงินประกัน

11.1 ตรวจสอบรายการคืนเงินประกัน หากไม่ครบให้ กด “เพิ่มรายการคืนเงิน”

11.2 ระบบจะสรุปการย้ายออกให้อัตโนมัติ ว่าให้เก็บเงินผู้เช่าเพิ่ม หรือ คืนเงินผู้เช่า

11.3 ถ้าต้องการพิมพ์ใบสรุปย้ายออก ให้คลิก “พิมพ์ใบย้ายออก”

11.4 หากตรวจสอบรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิก “ย้ายออก” เป็นอันสิ้นสุดขั้นตอนการย้ายออก