1. หมวดผังห้อง

2. เลือก ห้องที่ต้องการย้าย

 

3. คลิ๊ก “ย้ายออก” จะเห็น รายการบิลค้างชำระ ถ้ามีบิลค้างชำระให้ คลิ๊ก 4.“จ่ายค่าห้อง”

 

5. คลิกปุ่ม “เพิ่มค่าน้ำ-ค่าไฟ” เพื่อกรอกเลขมิเตอร์ เพื่อ คำนวณ ค่าน้ำ-ค่าไฟ ส่วนเกินจากบิลค่าเช่าล่าสุด

 

6. กรอกเลขมิเตอร์น้ำ, เลขมิเตอร์ไฟฟ้า

7. เลือกวันที่จดมิเตอร์

8. “คำนวณค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า” จากนั้นระบบจะคำนวณค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า ส่วนเกินให้โดยอัตโนมัติ

 

9.1 หากมีรายการอื่นๆ เช่น ค่าปรับ,ค่าทำความสะอาด หรือ ส่วนลด ให้คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ , เพิ่มส่วนลด

9.2 กรอกรายละเอียดหัวใบเสร็จรับเงิน

9.3 กด“ชำระเงิน”

 

10. หากต้องการพิมพ์ใบเสร็จ สามารถคลิก “พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน”

 

11.1 ตรวจสอบรายการคืนเงินประกัน หากไม่ครบให้ กด “เพิ่มรายการคืนเงิน”

11.2 ระบบจะสรุปการย้ายออกให้อัตโนมัติ ว่าให้เก็บเงินผู้เช่าเพิ่ม หรือ คืนเงินผู้เช่า

11.3 ถ้าต้องการพิมพ์ใบสรุปย้ายออก ให้คลิก “พิมพ์ใบย้ายออก”

11.4 หากตรวจสอบรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิก “ย้ายออก” เป็นอันสิ้นสุดขั้นตอนการย้ายออก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *