1. เข้าหมวดผังห้อง
  2. เลือกห้องที่ต้องการย้ายออก

 

3. คลิก“ย้ายออก”

STEP 1 เคลียร์บิลค้างชำระ

4. หากมีรายการบิลค้างชำระขึ้นในสเต็ปนี้ให้กดคลิก“ชำระเงิน”    จากนั้นกดไปขั้นตอนถัดไป   หากไม่มีบิลค้างชำระกดขั้นตอนถัดไปได้เลย

 

STEP 2  ออกใบเสร็จย้ายออก

หากมีรายการอื่นๆ เช่น ค่าปรับ,ค่าทำความสะอาด หรือ ส่วนลด สามารถเพิ่มรายการได้ในสเต็ปนี้  หรือ  หากไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกดข้ามขั้นตอนถัดไปได้เลย

5.1  ตรวจสอบและกรอกรายละเอียดหัวใบเสร็จรับเงิน

5.2 หากมีรายการส่วนลด หรือ เก็บเงินเพิ่ม สามารถกดที่เพิ่มส่วนลด  หรือเพิ่มรายการ

5.3  เมื่อเพิ่มรายการต่างๆเรียบร้อยแล้ว  กดคลิก“ชำระเงิน”

 

6. หากต้องการพิมพ์ใบเสร็จ สามารถคลิก “พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน”    และกดไปขั้นตอนถัดไป

STEP 3 รายการคืนเงินประกัน

ในสเต็ปนี้ระบบจะแสดงรายการต่างๆที่กรอกในสเต็ป 2 (ด้านบน)ว่ามีรายการอะไรบ้างที่หักจากเงินประกัน

7.1 ตรวจสอบรายการคืนเงินประกัน หากไม่ครบให้ กด “เพิ่มรายการคืนเงิน”

7.2 ระบบจะสรุปการย้ายออกให้อัตโนมัติ ว่าให้เก็บเงินผู้เช่าเพิ่ม หรือ คืนเงินผู้เช่า

7.3 ถ้าต้องการพิมพ์ใบสรุปย้ายออก ให้คลิก “พิมพ์ใบย้ายออก”

7.4 หากตรวจสอบรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิก “ย้ายออก” เป็นอันสิ้นสุดขั้นตอนการย้ายออก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *