1. เข้าที่หมวดบิล      กดคลิกเดือนที่ต้องการค้นหา
  2. คลิกบิลทั้งหมด
  3. เลือกค้นหาบิลที่ต้องการ  หรือ  กรอกหมายเลขห้องที่ช่องค้นหา