1. เลือกหมวดบิลค่าเช่า

        2.  เลือกแจ้งชำระเงิน

 

      3.  เลือกบัญชีธนาคารที่ชำระ    จากนั้นกดปุ่มยืนยัน

      4.  กดแนบหลักฐาน

      5.  กดยืนยัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *