1. เลือกหมวดบิลค่าเช่า

2.  เลือกเดือนที่ต้องการแจ้งชำระเงิน

 

3.  ตรวจสอบรายละเอียดบิลค่าเช่า  และกดแนบหลักฐานสลิปการโอนเงิน

 

4.  กดเลือกบัญชีธนาคารที่แจ้งโอนชำระเงิน(ให้ติ๊กขึ้นเครื่องหมายถูกต้อง)    และกดยืนยัน

5.  แนบหลักฐาน

 

6.  กดยืนยัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *