1. เลือก หมวดบิลค่าเช่า

  2. เลือก แจ้งชำระเงิน

  3. เลือกบัญชีธนาคาร ที่ชำระ จากนั้น กดปุ่มยืนยัน
  4. กด แนบหลักฐาน

  5. กดยืนยัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *