เมื่อผู้เช่าเชื่อมระบบกับทางหอพักคุณ คุณสามารถตอบรับคำขอเชื่อมผู้เช่า ได้ดังต่อไปนี้

1. คลิกปุ่ม จัดการหอ

2.หากผู้เช่าเชื่อมระบบเข้ามาแล้ว และรอการตอบรับจากหอพักคุณ สัญลักษณ์ของห้องนั้นจะมีรูปนาฬิกาอยู่มุมขวาล่าง ให้คลิกที่รูปนาฬิกาเพื่อตอบรับคำขอ

3.จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างผู้เช่า ให้ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อผู้เช่า หากถูกต้องคลิกปุ่ม ยืนยัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *