การตอบรับคำขอเชื่อมต่อจากผู้เช่าสามารถทำได้ทั้ง 2 ช่องทาง คือ ที่หน้าเว็บไซต์และทางแอปพลิเคชั่น

การตอบรับคำขอเชื่อมต่อจากผู้เช่า ผ่านหน้าเว็บไซต์

  1. กดที่กระดิ่งแจ้งเตือน
  2. กดที่คำขอเชื่อมต่อของผู้เช่า
  3. ตรวจสอบรายละเอียดให้เรียบร้อย   และกดยืนยัน

การตอบรับคำขอเชื่อมต่อจากผู้เช่า ผ่านหน้าแอปพลิเคชั่น

1. กดที่กระดิ่งแจ้งเตือน

 

2. กดที่คำขอเชื่อมต่อของผู้เช่า

 

3. ตรวจสอบรายละเอียดให้เรียบร้อย   และกดตอบรับ