1. เข้าหมวดตั้งค่าหอพัก    กดคลิก  “บิล”  (แถบสีฟ้า)

2. เลื่อนลงมาด้านล่างจะพบกล่องข้อความ   ใส่ข้อความที่ท่านต้องการให้แสดงในท้ายใบเสร็จการจองทุกครั้ง    และกดปุ่มบันทึก

*ข้อความนี้จะแสดงและปรากฎต่อท้ายใบแจ้งหนี้ทุกครั้ง*