ค่าตั้งค่า ค่าปรับในระบบมี 2 แบบ

แบบที่ 1 แบบอัตราคงที่ หมายถึง การตั้งค่าค่าปรับที่คิดเป็นรายวันตามราคาที่หอพักกำหนด

ตัวอย่างเช่น คิดค่าปรับวันละ 50 บาท หากผู้เช่าชำระล่าช้าเกินมา 15 วัน

จะเป็น 15(วัน) x 50 = 750 บาท

แบบที่ 2 แบบอัตราก้าวหน้า หมายถึง การตั้งค่าค่าปรับที่กำหนดคิดราคาตามระยะเวลาที่ผู้เช่าชำระล่าช้า

ตัวอย่างเช่น ชำระล่าช้าเกินตั้งแต่วันที่ 1 – 5 วัน คิดค่าปรับวันละ 20 บาท

ชำระล่าช้าเกินตั้งแต่วันที่ 6 – 10 วัน คิดค่าปรับวันละ 50 บาท

กรณีหากผู้เช่าชำระล่าช้าเกินมา 8 วัน

ระบบจะคำนวณวันที่ 1 – 5 วัน คิดค่าปรับวันละ 20 บาท = 100 บาท

และวันที่ 6 – 8 คิดค่าปรับวันละ 50 บาท = 150 บาท

จะเป็น 100 + 150 = 250 บาท

มีวิธีการตั้งค่า ดังนี้

  1. เข้าที่หมวดตั้งค่าหอพัก    และกดคลิก “ค่าปรับ”
  2. กรอกข้อมูลวันที่ทำบิลค่าเช่า   และวันที่สิ้นสุดรับชำระเงิน    จากนั้นกดบันทึกข้อมูล
  3. กดเลือกห้องที่ต้องการตั้งค่า   และกดกำหนดค่าปรับ
  4. เลือกรูปแบบการคิดค่าปรับ แบบอัตราคงที่  หรือ แบบอัตราก้าวหน้า   
  5. จากนั้นใส่ราคาค่าปรับ    และกดบันทึก
  6. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อย   ราคาจะปรากฏค่าปรับที่ตั้งค่าเอาไว้ให้   *** การตั้งค่า ค่าปรับนี้จะขึ้นค่าปรับในบิลค่าเช่าให้อัตโนมัติ  แต่จะไม่ปรากฏในบิลนั้นทันที จะขึ้นให้ในเดือนถัดไป ***                                                                                                                        ตัวอย่างเช่น  ผู้เช่าค้างบิลค่าเช่ารอบเดือนสิงหาคม มีการจ่ายล่าช้า/จ่ายเกินกำหนด    ค่าปรับจะคำนวณให้อัตโนมัติตามที่กำหนดไว้  แต่จะขึ้นในรอบบิลเดือนกันยายน