1. เข้าที่หมวดตั้งค่าหอพัก    และกดคลิก “ค่าปรับ”
  2. กรอกข้อมูลวันที่ทำบิลค่าเช่า   และวันที่สิ้นสุดรับชำระเงิน    จากนั้นกดบันทึกข้อมูล
  3. กดเลือกห้องที่ต้องการตั้งค่า   และกดกำหนดค่าปรับ
  4. ใส่ราคาค่าปรับ    และกดบันทึก
  5. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อย   ราคาจะปรากฏค่าปรับที่ตั้งค่าเอาไว้ให้   *** การตั้งค่า ค่าปรับนี้จะขึ้นค่าปรับในบิลค่าเช่าให้อัตโนมัติ  แต่จะไม่ปรากฏในบิลนั้นทันที จะขึ้นให้ในเดือนถัดไป ***                                                                                                                        ตัวอย่างเช่น  ผู้เช่าค้างบิลค่าเช่ารอบเดือนสิงหาคม มีการจ่ายล่าช้า/จ่ายเกินกำหนด    ค่าปรับจะคำนวณให้อัตโนมัติตามที่กำหนดไว้  แต่จะขึ้นในรอบบิลเดือนกันยายน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *