1. เข้าที่หมวดตั้งค่า
  2. กดคลิก “IDหอพัก”
  3. กด “กำหนดIDหอพัก”
  4. ตั้งค่าIDหอพักให้เรียบร้อย     และกดยืนยัน