1.เข้า app Horganice Owner เลือกหมวด อื่นๆ > แพ็คเกจ

2. กดเลือก ซื้อ package เพิ่ม

3. เลือกแพคเกจที่ต้องการ

4. กดปุ่ม เลือกแพ็คเกจนี้

5. ชำระเงินค่าแพ็คแกจ ตามยอดที่ปรากฏ จากนั้นกดปุ่ม แนบหลักฐานการโอนเงิน

6. กรอกข้อมูลให้ครบทุกหัวข้อ   และกดปุ่ม UPGRADE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *