1.หมวดผังห้อง และกดเลือกห้องที่ต้องการ

2.เลือกหัวข้อสัญญาเช่า และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

3.กดปุ่มทำสัญญา (บันทึกสัญญา)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *