1. เข้าหมวดผังห้อง   กดคลิกห้องจองรายวัน 
  2. กดคลิกรายชื่อจองห้อง
  3. กดพิมพ์ใบจอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *