1. เข้าหมวดผังห้อง   กดคลิกห้องจองรายวัน 
  2. กดคลิกรายชื่อจองห้อง
  3. กดพิมพ์ใบจอง