1. กดเข้าที่หมวดจ่ายบิล
  2. กดค้นหาห้องที่ต้องการกดรับชำระเงิน  หรือ ดูจากรายการห้องที่ค้างชำระ
  3. กดรายละเอียดเพื่อดูรอบบิลที่ต้องการ    และกดดูรายละเอียดบิล
  4. กดจ่ายค่าห้อง
  5. เลือกรูปแบบการรับชำระเงิน    และกดบันทึก