เมื่อผู้เช่าได้ทำการโอนเงิน และแจ้งโอนเงินในระบบ Horganice ทางหอพักสามารถรับการชำระเงินโดยการโอน ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1.คลิกปุ่ม จัดการหอ
2.คลิกที่รูปเหรียญ เพื่อรับการชำระเงินของผู้เช่า
3.จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างให้เลือกหัวข้อ ชำระเงิน
4.ตรวจสอบความถูกต้องของสลิปค่าเช่า และจำนวนเงิน  หากข้อมูลถูกต้อง คลิกปุ่ม จ่ายค่าห้อง