1.เลือกหมวดอื่นๆ เลือกหัวข้อตั้งค่าหอพัก

2.เลือกหัวข้อตั้งค่าหอพัก

3.เลือกข้อมูลหอพัก

4.เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างสุด คลิกปุ่ม ลบหอพัก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *