1.เข้าจัดการหอพัก

2.เข้าหมวดตั้งค่าหอพัก

3.กดคลิกปุ่ม “ข้อมูลหอพัก”

4.เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างสุด   คลิกปุ่ม ลบหอพัก