1.เริ่มจากเปิด web browser หรือโปรแกรมสำหรับเล่นอินเตอร์เน็ต

2.พิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์  https://www.horganice.in.th/   หน้าแรกของเว็บไซต์จะปรากฏขึ้น

3.คลิกที่ปุ่ม สมัครสมาชิก

4.กรอกชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ รหัสผ่านที่ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ ซึ่งต้องมีอย่างน้อย 8 ตัว    เป็นภาษาอังกฤษ ภาษาไทย หรือตัวเลขก็ได้ ทำการยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง เลือกเพศ

5.คลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียน เท่านี้ก็สามารถเริ่มต้นใช้งานระบบ Horganice ได้ทันที