การสร้างบิลหรือใบแจ้งหนี้ สามารถทำได้ดังนี้

  1. เพิ่มข้อมูลผู้เช่าที่หมวดผังห้องให้เรียบร้อย
  2. กรอกเลขมิเตอร์ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า

2.1  เข้าที่หมวดจดมิเตอร์ > เลือกเดือนที่ต้องการกรอกเลขมิเตอร์ที่ใช้งานล่าสุด > กดแถบจดมิเตอร์ค่าน้ำ

***หมายเหตุ  กรณีทำบิลในระบบครั้งแรก แนะนำให้กรอกมิเตอร์ย้อนหลัง 1 เดือน  และกรอกมิเตอร์รอบเดือนปัจจุบันล่าสุด***                                                                                                                                                                                                                           

2.2  กรอกเลขมิเตอร์ค่าน้ำล่าสุดที่ใช้  และกดบันทึก

2.3   กดแถบจดมิเตอร์ค่าไฟฟ้า > กรอกเลขมิเตอร์ค่าไฟฟ้าล่าสุดที่ใช้   และกดบันทึก

***หมายเหตุ  กรณีทำบิลในระบบครั้งแรก แนะนำให้กรอกมิเตอร์ย้อนหลัง 1 เดือน  และกรอกมิเตอร์รอบเดือนปัจจุบันล่าสุด***

3. เข้าที่หมวดบิล  และกดเลือกบิลห้องที่ต้องการ

                     ** บิลสีเทา คือ บิลที่พร้อมส่ง หรือบิลที่สามารถแก้ไขและเพิ่มข้อมูลต่างๆได้ **   

           

           4. ทำการตรวจสอบรายละเอียดบิลและข้อมูลให้เรียบร้อย หากต้องการแก้ไขหัวบิลของผู้เช่า  หรือต้องการเพิ่มรายการ/ส่วนลด  สามารถทำได้ก่อนที่จะกดส่งบิล      จากนั้นกดคลิ๊ก  “ส่งบิล”

        ** กรณีหากห้องนั้นมีผู้เช่าเชื่อมต่อเข้ามาในหอพักแล้ว  เวลากดส่งบิล  บิลค่าเช่าจะส่งออนไลน์ไปยังแอปพลิเคชั่นของผู้เช่าทันที **

           5. หากต้องการปริ้นใบแจ้งหนี้  ให้กด “พิมพ์”

 

**เมื่อกดส่งบิลค่าเช่าแล้วระบบจะเปลี่ยนสถานะบิลเป็นสีแดง  คือ บิลที่ค้างชำระ หรือบิลที่ส่งไปให้ผู้เช่าแล้ว**

 

การรับชำระเงิน   สามารถทำได้ดังนี้

  1. เข้าที่หมวดบิล  และกดคลิ๊กเข้าบิลที่ค้างชำระ
  2. กด “จ่ายค่าห้อง”
  3. เลือกรูปแบบการชำระเงิน  “แบบจ่ายเต็ม หรือ แบบแบ่งจ่าย” (กรณีผู้เช่าผ่อนชำระ/ทยอยจ่าย)
  4. เลือกวิธีการรับชำระและวันที่รับชำระเงิน   จากนั้นกด  “บันทึก”
  5. หากต้องการใบเสร็จรับเงิน  กดปุ่ม ”พิมพ์”    และกดเลือกใบเสร็จรับเงิน

 

**เมื่อกดรับชำระเงินค่าเช่าแล้วระบบจะเปลี่ยนสถานะบิลเป็นสีเขียว คือ บิลที่ทำการกดรับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว**