การสร้างบิลหรือใบแจ้งหนี้ สามารถทำได้ดังนี้

  1. เพิ่มข้อมูลผู้เช่าที่หมวดผังห้องให้เรียบร้อย
  2. กรอกเลขมิเตอร์ค่าน้ำ-ค่าไฟ

2.1  เข้าที่หมวดจดมิเตอร์ > เลือกเดือนที่ต้องการกรอกเลขมิเตอร์ที่ใช้งานล่าสุด > กดแถบจดมิเตอร์ค่าน้ำ                                                                                                                                                                                                                                 

2.2  กรอกเลขมิเตอร์ค่าน้ำล่าสุดที่ใช้  และกดบันทึก

2.3   กดแถบจดมิเตอร์ค่าไฟฟ้า > กรอกเลขมิเตอร์ค่าไฟฟ้าล่าสุดที่ใช้   และกดบันทึก

           3. เข้าที่หมวดบิล  และกดเลือกบิลห้องที่ต้องการ

                     ** บิลสีเทา คือ บิลที่พร้อมส่ง หรือบิลที่สามารถแก้ไขและเพิ่มข้อมูลต่างๆได้ **   

           4. ทำการตรวจสอบรายละเอียดบิลและข้อมูลให้เรียบร้อย หากต้องการแก้ไขหัวบิลของผู้เช่า  หรือต้องการเพิ่มรายการ/ส่วนลด  สามารถทำได้ก่อนที่จะกดส่งบิล      จากนั้นกดส่งบิล

        ** กรณีหากห้องนั้นมีผู้เช่าเชื่อมต่อเข้ามาในหอพักแล้ว  เวลากดส่งบิล  บิลค่าเช่าจะส่งออนไลน์ไปยังแอปพลิเคชั่นของผู้เช่าทันที **

            5. หากต้องการปริ้นใบแจ้งหนี้  ให้กด “พิมพ์”

**เมื่อกดส่งบิลค่าเช่าแล้วระบบจะเปลี่ยนสถานะบิลเป็นสีแดง  คือ บิลที่ค้างชำระ หรือบิลที่ส่งไปให้ผู้เช่าแล้ว**

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *