วิธีการส่งบิลค่าเช่ามี 2 วิธี

แบบที่ 1  การส่งบิลเฉพาะห้อง/ส่งบิลทีละห้อง

1.1 เข้าที่หมวดบิล   กดเลือกห้องที่ต้องการกดส่งบิลค่าเช่า

1.2  ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย      และกดปุ่มส่งบิล

แบบที่ 2   การส่งบิลพร้อมกันทั้งหมด

2.1  เข้าที่หมวดบิล     กดคลิกส่งบิลและเลือกแบบเฉพาะห้อง หรือ เลือกทั้งหมด

2.2  กดเลือกห้องที่ต้องการและกดส่งบิล