สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1

  1. เข้าสู่หน้าผังห้อง
  2. เลือกห้องที่ต้องการปริ้นท์ใบเสร็จ  3. เลือกหมวด ชำระเงิน

  4. กดปุ่ม พิมพ์ และเลือกใบเสร็จรับเงิน

วิธีที่ 2

  1. เข้าหมวดบิล
  2. เลือกห้องที่ต้องการปริ้นท์

  3. เลือก พิมพ์ใบเสร็จ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *