1. เข้าหมวดปฏิทิน
  2. กดคลิกแถบการจองของห้องและวันที่ที่ต้องกดเช็คอินท์
  3. กดเช็คอินท์   และกดออกใบเสร็จ
  4. กรอกข้อมูลหัวบิลใบเสร็จให้เรียบร้อย    และกดบันทึก
  5. กดคลิกจ่ายบิล  >  เลือกวันที่รับชำระเงิน      และกดพิมพ์