ในกรณีที่ต้องการเพิ่มค่าบริการหรือส่วนลด โดยที่ยังไม่ได้ส่งบิลถึงผู้เช่าสามารถเพิ่มค่าบริการและส่วนลดได้ดังต่อไปนี้

1.คลิกหมวดจัดการหอ

2.คลิกหมวดบิล

3.คลิกเลือกบิลของห้องที่ต้องการเพิ่มค่าบริการและส่วนลด

4.จากนั้นจะมีหน้าต่างขึ้นมา จะมีปุ่ม เพิ่มส่วนลด และ เพิ่มรายการ

5.กรอกจำนวนเงินค่าเช่าห้องที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก

ในกรณีที่ส่งบิลไปถึงผู้เช่าเรียบร้อยแล้ว แต่ต้องการเพิ่มค่าบริการและส่วนลด สามารถเพิ่มได้ดังขั้นตอนต่อไปนี้

1.คลิกหมวด จัดการหอ

2.คลิกหมวด บิล

3.คลิกเลือกบิลของห้องที่ต้องการเพิ่มค่าบริการหรือส่วนลด

4.คลิกเลือกแก้ไขบิล

5.จากนั้นจะมีหน้าต่างขึ้นมา พิมพ์ข้อความถึงผู้เช่าของสาเหตุของการแก้ไขบิล

6.คลิกปุ่ม เพิ่มส่วนลด หรือ เพิ่มรายการ

7.จะมีหน้าต่างให้กรอกรายละเอียด และจำนวนเงิน เมื่อกรอกเสร็จคลิกปุ่ม บันทึก

8.ตรวจสอบส่วนลด หรือค่าบริการที่คุณได้ทำการเพิ่มเมื่อสักครู่ หากข้อมูลถูกต้องให้คลิกปุ่ม ส่งบิล เพื่อส่งบิลที่ได้แก้ไขแล้วให้ผู้เช่า