1. เข้าหมวดบิล (หากยังไม่ส่งบิล สามารถทำการเพิ่มรายการได้เลย หากส่งบิลแล้วให้กดแก้ไขบิลก่อน)

2. เลือกห้องที่ต้องการเพิ่มค่าปรับ กดเพิ่มรายการ

3. ใส่รายละเอียด และจำนวนเงิน กดบันทึก

4. กดส่งบิลอีกครั้ง