การเพิ่มพนักงานหรือเพิ่มเจ้าของเข้ามาในระบบ  จะต้องทำการสมัครสมาชิกเข้ามาในระบบให้เรียบร้อยก่อน โดยสมัครได้ที่   https://www.horganice.in.th/   จากนั้นจึงนำเบอร์ที่ใช้สมัครสมาชิกมาเพิ่มที่ตึกหอพักในระบบ   ดังนี้

  1. เข้าที่หมวดบุคลากร
  2. กดคลิกเพิ่มเจ้าของหอพัก   หรือ  เพิ่มพนักงาน
  3. กรอกอีเมล หรือ เบอร์โทรศัพท์ของสมาชิกที่ต้องการเพิ่มเป็นเจ้าของหอพัก/เพิ่มพนักงาน