ในกรณีที่ต้องการแก้ไขค่าน้ำค่าไฟโดยที่ยังไม่ได้ส่งบิลถึงผู้เช่า สามารถแก้ไขที่ หมวดจดมิเตอร์ได้เลย

แต่ถ้าได้ทำการส่งบิลออนไลน์ให้ผู้เช่าเรียบร้อยแล้ววิธีการแก้ไขค่าน้ำค่าไฟจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.เข้าหมวด จัดการหอ

 

2.คลิกหมวดบิล และเลือกบิลของห้องที่ต้องการแก้ไข

 

 

3.จากนั้นจะมีหน้าต่างขึ้นมา ให้คลิกปุ่ม แก้ไขบิล

4.พิมพ์ข้อความถึงผู้เช่า สาเหตุการแก้ไขบิล

 

5.จากนั้นปิดหน้าต่าง   แล้วเข้าหมวดจดมิเตอร์กรอกเลขมิเตอร์ใหม่ของห้องที่เราได้ทำการแก้ไขบิลไปเมื่อสักครู่นี้    เมื่อแก้ไขเสร็จ คลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล

 

6.คลิกหมวดบิล และเลือกห้องที่เราได้ทำการแก้ไขบิล

 

7.ตรวจสอบตัวเลขมิเตอร์ที่เราได้ทำการแก้ไข หากข้อมูลถูกต้องให้คลิกปุ่ม ส่งบิล เพื่อส่งบิลที่ได้แก้ไขแล้วให้ผู้เช่า