1. หมวดบิล

2. เลือกห้องที่ต้องการแก้ไข

 

3. กด แก้ไขบิล

 

4. พิมพ์ข้อความถึงผู้เช่าว่าต้องการแก้อะไร

5.”แก้ไขบิล”

 

 

6.1 หากต้องการแก้ไขหัวบิล คลิ๊ก

6.2 หากต้องการแก้ไขรายละเอียดต่างๆ กดแก้ไข  หรือหากต้องการ เพิ่มส่วนลด หรือ เพิ่มรายการอื่นๆ คลิ๊ก

6.3 เสร็จแล้วกด ส่งบิล อีกครั้ง