1.คลิกหมวด บิล

2.เลือกเมนู ตั้งค่าบิล > ตั้งค่าหัวบิล

3.เลือกการจ่ายเงินที่ต้องการ

4.กดปุ่ม บันทึก