1.คลิกหมวด บิล

2.เลือกเมนู ตั้งค่าบิล > ตั้งค่าหัวบิล

3.เลือกการจ่ายเงินที่ต้องการ

4.กดปุ่ม บันทึก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *