1.คลิกที่ปุ่ม เพิ่มตึกใหม่ ในส่วนของสำหรับเจ้าของหอ ทางด้านซ้ายมือ

2.กรอกชื่อหอพัก โดยถ้าหอพักมีหลายตึกให้สร้างทีละตึก

3.กรอกที่อยู่หอพัก กรอกบ้านเลขที่ หมู่ ซอย ถนน จากนั้น เลือกจังหวัด อำเภอ ตำบล และ กรอกรหัสไปรษณีย์

4.กรอกเบอร์โทรติดต่อหอพัก

5.กรอก e-mail หอพัก (ถ้าไม่มีให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป)

6.เลือกประเภทธุรกิจ

7.เลือกวันสุดท้ายที่ผู้เช่าต้องมาชำระค่าเช่า เพื่อใช้ในการแจ้งทวงเงินผู้เช่า ระบบจะแจ้งทวงเงินค่าเช่า 1 วัน ก่อนถึงวันครบกำหนด

8.กรอกจำนวนชั้นและจำนวนห้อง

9.เลือกช่องทางที่ท่านรู้จัก Horganice

10.คลิกที่ปุ่มสร้างหอพัก