1.หากต้องการเพิ่มค่าบริการหรือส่วนลดใหม่ให้คลิกที่เครื่องหมาย +

2.จากนั้นกรอกชื่อบริการ หรือชื่อส่วนลด จากนั้นคลิกปุ่ม เพิ่มค่าบริการ/เพิ่มส่วนลด

3.ต่อมาจะเป็นการกำหนดห้องที่ต้องการเพิ่มค่าบริการ/ส่วนลด คลิกเลือกห้องที่ต้องการตั้งค่า

จากนั้นคลิกปุ่มกำหนด (ชื่อบริการ/ส่วนลด) ที่มุมล่างของจอ

4.จะมีหน้าต่างให้กรอกรายละเอียด ราคาค่าบริการ/ส่วนลดต่อเดือน เมื่อใส่ราคาเสร็จคลิกปุ่ม บันทึก

5.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้เลื่อนหน้าจอลงมาข้างล่างสุด คลิกปุ่ม เสร็จสิ้น

6.หากต้องการตั้งค่าบริการ/ส่วนลดอื่น ๆ สามารถทำซ้ำตามขั้นตอนที่กล่าวไปข้างต้นได้เลย หรือถ้าต้องการไปขั้นตอนถัดไป คลิกปุ่ม ยืนยัน