1.กรอกชื่อห้องให้ตรงกับห้องที่ท่านต้องการเปลี่ยน (ถ้าคุณต้องการลบห้อง คลิกปุ่มลบห้องที่ต้องการได้เลย)

2.กดปุ่ม บันทึก