1.กดปุ่ม เพิ่มบัญชี

2.เลือกบัญชีธนาคาร

3.กรอกสาขาของบัญชีธนาคาร

4.กรอกชื่อบัญชีธนาคาร

5.กรอกเลขบัญชีธนาคาร

6.กดปุ่ม บันทึก

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *