1.เลือกรูปแบบการคำนวณค่าน้ำประปาของหอพักที่คุณใช้ คลิกปุ่มดูตัวอย่างการคำนวณ

2.อ่านตัวอย่างการคำนวณ หากหอพักคุณคิดค่าน้ำแบบนี้ คลิกปุ่ม เลือกวิธีนี้

3.กรอกข้อมูลค่าน้ำให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม ยืนยัน