1.เลือกรูปแบบการคำนวณค่าไฟฟ้าของหอพักที่คุณใช้ คลิกปุ่มดูตัวอย่างการคำนวณ

2.อ่านตัวอย่างการคำนวณ หากหอพักคุณคิดค่าไฟฟ้าแบบนี้ คลิกปุ่ม เลือกแพ็คเกจนี้

3.กรอกข้อมูลค่าไฟให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม ยืนยัน