1.ดูภาพเคลื่อนไหว วิธีการกำหนดห้องที่มีผู้เช่า หากเข้าใจแล้วคลิกปุ่มกากบาท (ปิด)

2.เลือกห้องที่มีผู้เช่า ซึ่งห้องจะเปลี่ยนเป็นรูปคนที่มีพื้นหลังสีเขียว คุณสามารถเลือกแบบทั้งชั้นได้ (กรณีที่เลือกผิดให้เลือกซ้ำห้องจะเปลี่ยนกลับไปเป็นห้องว่าง)

3.เมื่อเลือกเสร็จแล้ว กดปุ่ม ยืนยัน

* การกำหนดห้องว่างนี้สามารถแก้ไขได้กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถดูได้ในหัวข้อการแก้ไขค่าต่างๆ