1. เข้าหมวดปฏิทิน  >  กดคลิกค้นหาห้องว่าง
  2. เลือกวันที่เข้าพัก และวันที่ออก   จากนั้นกดค้นหา