1. เข้าหมวดปฏิทิน  >  กดคลิกค้นหาห้องว่าง
  2. เลือกวันที่เข้าพัก และวันที่ออก   จากนั้นกดค้นหา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *